VI FORUM EOICAT

Les EOI, més enllà dels idiomes

Tarragona, 15 i 16 d'abril de 2016