Revista INTEREOI

Criteris d'edició

Si esteu interessats en compartir les vostres experiències educatives a l'aula d'idiomes, podeu participar en l'edició de la revista INTEREOI que es distribueix a tots els socis EOICAT, associacions de professors EOI d'altres autonomies, i altres entitats del món educatiu. Com a criteris d’edició generals, l’article ha de complir aquests requisits:

  • Es pot redactar en català, castellà, francès o anglès.
  • Format: din A4 
  • Font: Times New Roman, Verdana o Arial, cos 12
  • Interlínia: 1,5.
  • Màxim de paraules: 4000 (annexos inclosos).
  • Les il·lustracions o gràfics s’han de lliurar com a arxiu a part, amb el mateix nom que figura al text 
  • Les imatges han de venir en format .jpg o .gif, i dintre del cos de l’article s’ha d’especificar els llocs on s’ha d’inserir amb el nom de la imatge
  • Ha de venir acompanyat de la biodata (nom i cognoms, centre de treball –i, opcionalment, el càrrec-, l’adreça electrònica i/o la web), així com de les referències (bibliografia, webs, etc.)

Envieu els vostres articles a: MCanyada@gmail.com La data límit : 6 de febrer de 2012.